Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Kommunenr 1940
Alle grunnskoler med adresse i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 164 881 175 616 207 250 227 698 236 039
Lønnsutgifter per elev 132 619 139 849 164 095 179 094 187 695
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,2 87,2 86,8 87,1 87,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 584 2 015 1 469 1 116 675
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 261 2 290 2 203 1 875 1 430
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no