Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Kommunenr 1940
Alle grunnskoler med adresse i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 164 881 175 616 207 250 227 698 236 039
Troms Romsa fylke 114 359 117 801 123 637 126 745 131 874
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 132 619 139 849 164 095 179 094 187 695
Troms Romsa fylke 87 116 90 583 96 190 98 463 102 899
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 89,2 87,2 86,8 87,1 87,2
Troms Romsa fylke 78,0 79,0 81,1 81,2 81,8
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 1 584 2 015 1 469 1 116 675
Troms Romsa fylke 827 953 1 158 1 022 1 077
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 2 261 2 290 2 203 1 875 1 430
Troms Romsa fylke 1 611 1 538 1 748 1 816 1 671
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no