Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Kommunenr 1940
Alle grunnskoler med adresse i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Beiarn kommune 174 682 180 817 216 022 232 566 244 453
Berlevåg kommune 169 131 184 620 227 492 251 852 277 743
Bremanger kommune 149 815 159 853 160 165 162 023 174 228
Bygland kommune 142 981 151 876 155 890 152 020 178 252
Deatnu - Tana kommune 183 771 200 423 200 260 214 438 216 406
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 168 233 161 499 171 789 169 087 155 321
Engerdal kommune 183 581 193 458 198 344 205 666 223 930
Etnedal kommune 133 622 138 193 139 964 143 036 150 720
Evenes kommune 107 937 111 520 118 817 146 301 130 536
Fyresdal kommune 156 500 160 587 163 093 173 820 192 283
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 164 881 175 616 207 250 227 698 236 039
Gamvik kommune 209 846 213 540 214 250 216 144 199 961
Gildeskål kommune 142 771 182 977 173 652 189 443 201 818
Grong kommune 159 312 145 717 152 839 164 982 166 236
Hamarøy - Hábmer kommune 154 870 158 100 166 622 168 036 167 063
Hasvik kommune 179 990 186 882 198 675 210 965 206 839
Hattfjelldal kommune 161 615 167 615 182 908 196 258 196 647
Ibestad kommune 155 018 172 349 147 557 181 731 221 314
Jondal kommune 146 715 151 789 152 697 166 863 166 862
Karlsøy kommune 171 802 175 236 177 948 186 530 207 442
Kvalsund kommune 189 346 196 421 215 777 232 450 246 320
Kvæfjord kommune 141 776 143 876 153 627 153 904 162 743
Kvænangen kommune 187 275 190 425 185 414 189 310 191 348
Lebesby kommune 145 112 152 641 172 810 186 160 210 461
Loabák - Lavangen kommune 177 676 169 778 162 410 169 072 171 640
Loppa kommune 229 854 249 037 283 795 260 093 240 833
Lyngen kommune 151 764 158 031 168 765 178 492 190 228
Lærdal kommune 134 481 140 950 145 065 141 872 140 253
Masfjorden kommune 197 082 213 044 212 994 191 756 195 910
Måsøy kommune 177 884 194 077 189 591 184 469 192 921
Namsskogan kommune 156 920 161 020 163 018 172 309 178 377
Nesna kommune 117 387 137 573 138 619 136 304 135 900
Norddal kommune 149 400 158 586 161 058 171 517 176 182
Nore og Uvdal kommune 145 508 158 716 151 421 159 291 168 558
Raarvihke - Røyrvik kommune 152 945 166 276 199 882 205 164 208 741
Rollag kommune 151 109 158 089 167 685 194 481 197 530
Røst kommune 140 860 133 757 161 419 170 000 180 739
Smøla kommune 141 184 147 259 153 958 152 019 158 323
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 134 842 146 166 149 302 162 661 171 475
Sørfold kommune 174 563 181 515 188 947 199 945 213 488
Tydal kommune 220 734 213 434 207 535 192 804 213 055
Ulvik kommune 172 232 181 192 177 196 190 709 191 226
Valle kommune 152 629 154 818 173 132 184 387 200 137
Vang kommune 176 250 174 322 153 961 168 951 172 912
Vega kommune 147 225 160 541 192 117 197 112 212 244
Åmli kommune 137 184 134 886 147 155 150 746 156 591
Åseral kommune 197 231 195 376 190 809 202 336 219 689
Lønnsutgifter per elev
Beiarn kommune 132 769 138 444 160 026 180 160 191 438
Berlevåg kommune 135 905 140 395 154 175 169 387 175 978
Bremanger kommune 126 214 132 426 129 147 130 133 142 183
Bygland kommune 113 004 120 629 122 123 119 878 141 488
Deatnu - Tana kommune 144 340 155 010 155 668 149 826 168 088
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 135 242 129 400 136 388 134 578 128 103
Engerdal kommune 139 238 151 309 151 567 158 888 171 425
Etnedal kommune 100 020 107 027 107 467 111 065 117 725
Evenes kommune 87 871 90 177 97 176 108 140 105 832
Fyresdal kommune 118 188 122 856 128 950 139 420 146 873
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 132 619 139 849 164 095 179 094 187 695
Gamvik kommune 162 833 178 759 161 455 152 031 140 270
Gildeskål kommune 114 731 118 787 134 728 147 105 157 515
Grong kommune 129 782 123 461 125 075 130 784 131 214
Hamarøy - Hábmer kommune 118 244 120 851 126 761 128 000 124 365
Hasvik kommune 140 230 147 345 163 194 166 996 166 234
Hattfjelldal kommune 125 885 129 213 141 244 148 722 153 608
Ibestad kommune 129 405 142 202 119 974 123 689 146 972
Jondal kommune 123 772 123 266 123 935 138 626 140 466
Karlsøy kommune 137 122 141 815 144 810 151 221 164 441
Kvalsund kommune 145 137 147 431 166 147 173 834 187 509
Kvæfjord kommune 123 703 123 494 129 657 131 080 140 190
Kvænangen kommune 154 405 161 700 155 876 156 344 156 318
Lebesby kommune 111 970 119 909 129 335 146 861 168 785
Loabák - Lavangen kommune 125 522 124 375 124 624 129 546 138 109
Loppa kommune 178 712 194 623 221 494 201 590 198 781
Lyngen kommune 112 286 117 186 121 846 130 661 136 831
Lærdal kommune 102 252 107 145 110 576 106 599 106 589
Masfjorden kommune 161 973 176 783 176 396 174 485 150 119
Måsøy kommune 139 618 148 869 145 569 142 835 145 156
Namsskogan kommune 111 948 116 788 117 995 126 329 129 885
Nesna kommune 84 948 102 128 103 681 102 750 102 858
Norddal kommune 118 582 127 527 128 584 135 445 140 171
Nore og Uvdal kommune 116 843 129 833 121 882 130 033 137 538
Raarvihke - Røyrvik kommune 108 410 112 948 135 124 137 883 140 514
Rollag kommune 121 527 128 836 143 925 158 158 164 459
Røst kommune 110 910 115 409 134 647 138 774 148 852
Smøla kommune 113 906 116 141 118 037 111 997 111 685
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 110 415 119 776 120 984 130 235 141 925
Sørfold kommune 141 935 144 403 156 008 165 239 179 866
Tydal kommune 182 291 174 829 165 989 157 324 177 610
Ulvik kommune 139 208 147 328 146 634 155 705 155 596
Valle kommune 122 037 123 904 130 014 137 339 155 857
Vang kommune 136 321 129 631 118 905 114 271 119 267
Vega kommune 112 300 122 529 148 039 153 819 162 498
Åmli kommune 111 032 103 762 120 198 122 883 127 580
Åseral kommune 147 945 145 458 140 291 147 949 163 565
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Beiarn kommune 77,7 79,6 77,6 82,1 87,1
Berlevåg kommune 81,6 72,0 65,2 66,0 63,0
Bremanger kommune 85,3 85,8 85,8 81,8 79,5
Bygland kommune 77,2 79,6 86,7 79,5 80,4
Deatnu - Tana kommune 93,6 91,8 93,9 83,8 92,8
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 82,3 83,5 82,7 82,9 85,2
Engerdal kommune 113,6 114,3 118,4 118,1 119,6
Etnedal kommune 78,9 80,6 78,6 76,9 73,5
Evenes kommune 68,8 68,7 76,8 80,9 78,0
Fyresdal kommune 75,5 76,4 78,3 77,8 84,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 89,2 87,2 86,8 87,1 87,2
Gamvik kommune 75,6 82,9 76,9 72,1 76,6
Gildeskål kommune 80,0 72,0 78,3 80,0 78,7
Grong kommune 82,4 82,6 78,7 74,9 75,6
Hamarøy - Hábmer kommune 83,6 74,4 70,6 69,6 67,2
Hasvik kommune 83,2 84,8 83,6 81,9 85,1
Hattfjelldal kommune 80,0 81,0 84,2 83,2 85,6
Ibestad kommune 72,8 73,3 86,2 70,8 64,6
Jondal kommune 85,0 83,6 81,3 85,0 88,0
Karlsøy kommune 79,0 81,2 81,3 78,4 77,3
Kvalsund kommune 81,5 80,1 83,2 80,0 79,8
Kvæfjord kommune 88,0 89,4 92,5 93,6 90,7
Kvænangen kommune 87,2 88,1 88,3 88,4 84,9
Lebesby kommune 77,3 80,9 78,2 85,5 87,5
Loabák - Lavangen kommune 79,8 82,2 85,9 80,5 94,2
Loppa kommune 76,8 82,1 76,9 80,3 86,1
Lyngen kommune 75,3 75,4 74,7 76,1 75,1
Lærdal kommune 75,7 76,6 77,6 76,8 77,7
Masfjorden kommune 86,3 91,8 90,4 86,4 77,2
Måsøy kommune 83,2 80,8 81,6 80,9 78,1
Namsskogan kommune 67,7 67,1 66,9 70,0 71,1
Nesna kommune 77,2 89,6 86,7 83,9 85,3
Norddal kommune 80,9 82,3 86,3 83,9 84,7
Nore og Uvdal kommune 89,8 92,1 87,1 83,6 85,5
Raarvihke - Røyrvik kommune 74,8 75,2 80,2 73,5 72,2
Rollag kommune 79,5 75,2 74,3 79,0 83,2
Røst kommune 79,4 88,5 85,2 83,4 84,3
Smøla kommune 79,3 77,1 79,3 80,1 76,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 78,7 80,2 77,4 82,2 85,7
Sørfold kommune 85,9 79,2 84,1 86,0 89,1
Tydal kommune 92,1 90,4 87,8 86,4 90,0
Ulvik kommune 81,1 83,4 87,9 87,6 86,0
Valle kommune 78,8 81,2 76,0 77,6 80,7
Vang kommune 80,1 78,4 81,7 69,5 69,4
Vega kommune 77,1 79,7 81,2 80,4 78,7
Åmli kommune 80,4 79,8 83,0 82,6 84,2
Åseral kommune 74,9 75,0 74,8 74,9 74,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Beiarn kommune 39 1 069 236 481 1 139
Berlevåg kommune 428 169 1 294 2 674 1 177
Bremanger kommune 541 2 783 1 069 700 559
Bygland kommune 609 825 2 149 1 115 1 012
Deatnu - Tana kommune 165 371 305 1 558 1 044
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 574 70 941 879 0
Engerdal kommune 1 407 1 007 2 313 1 412 3 578
Etnedal kommune 3 549 2 185 2 983 1 262 733
Evenes kommune 1 432 772 717 5 467 1 155
Fyresdal kommune 1 029 998 494 627 699
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 1 584 2 015 1 469 1 116 675
Gamvik kommune 870 162 480 1 697 925
Gildeskål kommune 1 106 1 260 1 956 1 445 1 207
Grong kommune 649 535 1 797 625 1 138
Hamarøy - Hábmer kommune 1 576 1 747 2 732 2 247 2 717
Hasvik kommune 2 204 2 522 2 560 2 895 1 200
Hattfjelldal kommune 400 1 102 3 826 6 530 1 931
Ibestad kommune 241 396 1 197 1 403 778
Jondal kommune 1 407 2 743 1 104 557 538
Karlsøy kommune 1 530 1 786 1 563 1 613 1 195
Kvalsund kommune 957 1 151 1 864 3 247 3 006
Kvæfjord kommune 907 1 033 2 045 1 842 1 523
Kvænangen kommune 3 477 1 815 985 2 803 2 697
Lebesby kommune 742 633 2 502 2 146 1 918
Loabák - Lavangen kommune 1 578 1 157 2 792 1 670 1 682
Loppa kommune 710 802 813 895 278
Lyngen kommune 639 300 668 695 681
Lærdal kommune 516 464 171 65 100
Masfjorden kommune 4 350 4 527 4 891 9 584 2 352
Måsøy kommune 652 1 131 397 536 2 125
Namsskogan kommune 212 1 101 2 569 1 227 893
Nesna kommune 386 821 849 355 443
Norddal kommune 875 685 992 1 201 338
Nore og Uvdal kommune 941 1 151 1 229 1 403 659
Raarvihke - Røyrvik kommune 154 1 466 444 1 661 975
Rollag kommune 1 407 2 570 2 064 2 743 4 095
Røst kommune 16 17 3 756 268 1 342
Smøla kommune 1 466 1 318 2 367 2 364 1 886
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 44 416 1 003 1 788 929
Sørfold kommune 1 682 2 794 1 558 2 666 815
Tydal kommune 3 487 2 657 4 098 4 520 3 338
Ulvik kommune 640 464 703 1 360 882
Valle kommune 1 212 986 3 351 3 175 2 911
Vang kommune 288 2 233 1 146 413 972
Vega kommune 379 360 752 761 503
Åmli kommune 756 643 416 621 537
Åseral kommune 2 141 3 191 3 027 2 568 2 321
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Beiarn kommune 2 883 3 539 3 059 2 234 4 062
Berlevåg kommune 1 311 2 241 1 871 1 528 2 173
Bremanger kommune 2 432 2 821 2 439 2 179 2 128
Bygland kommune 2 973 3 461 2 311 2 912 3 542
Deatnu - Tana kommune 1 109 1 383 2 634 2 559 2 290
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 1 939 2 169 1 987 1 985 1 614
Engerdal kommune 1 901 2 583 2 582 2 219 4 087
Etnedal kommune 2 887 1 921 2 608 2 980 2 243
Evenes kommune 1 238 1 492 1 420 3 272 1 287
Fyresdal kommune 1 776 2 098 1 933 1 875 2 087
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 2 261 2 290 2 203 1 875 1 430
Gamvik kommune 4 859 2 719 3 560 3 278 1 414
Gildeskål kommune 1 870 2 287 2 489 2 177 1 644
Grong kommune 1 388 1 713 1 279 1 227 955
Hamarøy - Hábmer kommune 2 271 1 950 2 368 2 422 1 730
Hasvik kommune 3 039 2 810 3 273 3 432 3 128
Hattfjelldal kommune 2 242 2 408 2 890 2 071 2 103
Ibestad kommune 1 427 1 463 2 087 2 849 2 429
Jondal kommune 1 607 1 747 2 705 2 909 2 063
Karlsøy kommune 2 257 2 191 2 437 2 601 1 926
Kvalsund kommune 2 512 3 058 3 427 2 849 3 109
Kvæfjord kommune 1 694 1 921 1 905 1 700 1 658
Kvænangen kommune 2 802 2 565 2 009 2 535 2 048
Lebesby kommune 2 334 2 667 3 501 3 549 3 272
Loabák - Lavangen kommune 2 736 2 981 2 938 2 131 2 484
Loppa kommune 4 068 3 153 4 987 3 241 3 102
Lyngen kommune 2 045 1 879 1 886 2 026 2 608
Lærdal kommune 1 614 1 759 1 388 1 415 1 396
Masfjorden kommune 2 404 2 228 2 184 2 225 1 476
Måsøy kommune 1 397 1 414 1 417 1 708 1 346
Namsskogan kommune 1 307 1 616 2 256 2 377 1 643
Nesna kommune 1 304 1 301 1 650 1 666 1 813
Norddal kommune 1 566 1 749 1 408 2 001 1 723
Nore og Uvdal kommune 1 428 1 832 3 136 2 463 1 712
Raarvihke - Røyrvik kommune 2 612 1 603 2 130 1 770 1 826
Rollag kommune 1 400 2 496 1 614 2 140 1 785
Røst kommune 3 090 1 492 1 663 1 782 1 673
Smøla kommune 2 060 1 714 4 070 2 334 2 588
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 1 786 1 768 1 870 2 196 1 734
Sørfold kommune 1 797 2 012 1 869 2 170 1 659
Tydal kommune 2 850 2 203 2 190 1 997 2 405
Ulvik kommune 2 448 2 056 1 980 2 469 1 887
Valle kommune 3 422 3 317 3 622 5 058 3 343
Vang kommune 3 508 3 657 3 664 2 962 1 862
Vega kommune 2 016 1 971 2 279 2 283 1 911
Åmli kommune 2 180 2 914 2 502 2 694 2 304
Åseral kommune 2 249 2 154 1 889 2 606 1 818
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no