Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Kommunenr 1940
Alle grunnskoler med adresse i Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 160 677 164 881 175 616 207 250 227 698
Lønnsutgifter per elev 128 430 132 619 139 849 164 095 179 094
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,7 89,2 87,2 86,8 87,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 804 1 584 2 015 1 469 1 116
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 330 2 261 2 290 2 203 1 875
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no