Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev 208 063
Lønnsutgifter per elev 160 112
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 335
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 796
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no