Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Fyresdal kommune 160 587 163 093 173 820 192 283 208 063
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Fyresdal kommune 122 856 128 950 139 420 146 873 160 112
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Fyresdal kommune 76,4 78,3 77,8 84,1 85,1
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Fyresdal kommune 998 494 627 699 1 335
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Fyresdal kommune 2 098 1 933 1 875 2 087 1 796
Vestfold og Telemark fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no