Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Aremark kommune 136 433 145 995 157 934 170 383 193 576
Bokn kommune 160 425 160 073 184 543 184 695 196 863
Bygland kommune 151 876 155 890 152 020 178 252 187 319
Etnedal kommune 138 193 139 964 143 036 150 720 150 674
Folldal kommune 125 076 129 179 146 572 151 298 161 061
Fyresdal kommune 160 587 163 093 173 820 192 283 208 063
Hjartdal kommune 156 521 159 101 157 381 166 613 188 977
Holtålen kommune 123 890 132 309 135 446 139 991 148 296
Hyllestad kommune 143 683 159 364 177 921 184 051 186 521
Hægebostad kommune 163 497 170 175 173 817 184 529 182 717
Høylandet kommune 107 761 119 397 125 420 132 561 146 165
Iveland kommune 171 573 166 301 154 712 162 020 164 621
Lesja kommune 132 495 142 191 146 585 151 753 158 353
Masfjorden kommune 213 044 212 994 191 756 195 910 193 565
Nissedal kommune 164 155 173 742 176 994 184 849 181 705
Os kommune 132 558 144 363 144 956 160 777 180 792
Rendalen kommune 143 388 137 764 140 991 145 328 152 125
Rollag kommune 158 089 167 685 194 481 197 530 197 264
Tolga kommune 129 656 128 233 134 664 145 214 152 698
Ulvik kommune 181 192 177 196 190 709 191 226 180 837
Vega kommune 160 541 192 117 197 112 212 244 225 786
Åmli kommune 134 886 147 155 150 746 156 591 157 732
Lønnsutgifter per elev
Aremark kommune 115 697 123 889 121 586 135 685 155 239
Bokn kommune 132 173 133 391 154 987 156 888 161 412
Bygland kommune 120 629 122 123 119 878 141 488 152 570
Etnedal kommune 107 027 107 467 111 065 117 725 118 757
Folldal kommune 94 987 97 942 112 267 115 763 122 405
Fyresdal kommune 122 856 128 950 139 420 146 873 160 112
Hjartdal kommune 130 376 129 642 127 509 132 557 147 159
Holtålen kommune 102 036 107 275 110 552 116 274 121 469
Hyllestad kommune 117 949 133 329 148 034 153 855 153 808
Hægebostad kommune 114 106 118 836 123 669 133 180 139 124
Høylandet kommune 84 519 94 294 101 097 108 022 117 599
Iveland kommune 141 605 136 840 129 696 130 605 134 021
Lesja kommune 105 797 113 885 119 164 124 485 130 836
Masfjorden kommune 176 783 176 396 174 485 150 119 149 996
Nissedal kommune 136 996 147 210 145 443 147 060 146 967
Os kommune 101 808 109 933 109 881 119 387 133 113
Rendalen kommune 115 043 106 762 104 658 111 450 121 631
Rollag kommune 128 836 143 925 158 158 164 459 165 472
Tolga kommune 102 337 99 039 106 029 113 910 122 179
Ulvik kommune 147 328 146 634 155 705 155 596 144 347
Vega kommune 122 529 148 039 153 819 162 498 174 594
Åmli kommune 103 762 120 198 122 883 127 580 130 591
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aremark kommune 92,4 92,6 84,1 84,8 82,9
Bokn kommune 87,6 87,1 87,0 83,8 81,1
Bygland kommune 79,6 86,7 79,5 80,4 81,9
Etnedal kommune 80,6 78,6 76,9 73,5 73,1
Folldal kommune 79,7 79,4 81,4 81,6 83,1
Fyresdal kommune 76,4 78,3 77,8 84,1 85,1
Hjartdal kommune 85,8 85,2 85,1 82,3 80,3
Holtålen kommune 78,7 80,8 84,7 85,2 83,4
Hyllestad kommune 89,7 93,0 92,9 92,4 100,2
Hægebostad kommune 53,3 53,8 57,1 56,4 57,1
Høylandet kommune 75,4 80,3 81,7 83,3 83,1
Iveland kommune 85,5 85,7 87,5 84,6 88,3
Lesja kommune 80,6 82,8 87,1 86,2 84,7
Masfjorden kommune 91,8 90,4 86,4 77,2 78,4
Nissedal kommune 83,9 88,3 85,8 80,3 81,6
Os kommune 76,1 76,8 75,5 73,6 74,5
Rendalen kommune 83,4 80,3 79,5 77,1 82,5
Rollag kommune 75,2 74,3 79,0 83,2 83,0
Tolga kommune 80,6 77,7 79,6 78,9 81,7
Ulvik kommune 83,4 87,9 87,6 86,0 84,6
Vega kommune 79,7 81,2 80,4 78,7 78,2
Åmli kommune 79,8 83,0 82,6 84,2 92,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aremark kommune 602 911 1 351 1 119 1 212
Bokn kommune 181 1 165 374 246 167
Bygland kommune 825 2 149 1 115 1 012 1 185
Etnedal kommune 2 185 2 983 1 262 733 608
Folldal kommune 551 582 318 1 521 1 266
Fyresdal kommune 998 494 627 699 1 335
Hjartdal kommune 1 765 1 197 2 399 2 376 2 486
Holtålen kommune 651 2 513 1 209 580 872
Hyllestad kommune 987 1 008 1 131 469 1 587
Hægebostad kommune 1 497 3 891 2 352 2 916 480
Høylandet kommune 1 878 1 623 2 151 1 736 1 634
Iveland kommune 1 185 740 844 529 376
Lesja kommune 284 649 1 229 489 428
Masfjorden kommune 4 527 4 891 9 584 2 352 1 921
Nissedal kommune 772 1 257 945 1 835 2 310
Os kommune 247 145 1 186 1 701 1 375
Rendalen kommune 1 581 2 486 3 015 2 423 2 551
Rollag kommune 2 570 2 064 2 743 4 095 4 803
Tolga kommune 527 1 597 1 375 1 319 792
Ulvik kommune 464 703 1 360 882 4 550
Vega kommune 360 752 761 503 469
Åmli kommune 643 416 621 537 170
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aremark kommune 1 771 1 636 1 675 1 849 1 238
Bokn kommune 2 212 2 162 2 176 2 084 1 843
Bygland kommune 3 461 2 311 2 912 3 542 2 526
Etnedal kommune 1 921 2 608 2 980 2 243 2 577
Folldal kommune 2 143 2 451 2 880 2 547 1 887
Fyresdal kommune 2 098 1 933 1 875 2 087 1 796
Hjartdal kommune 2 150 2 092 1 688 2 031 1 868
Holtålen kommune 1 419 1 894 1 494 1 121 930
Hyllestad kommune 1 596 976 1 383 1 398 1 373
Hægebostad kommune 2 694 3 284 3 796 3 048 1 989
Høylandet kommune 2 568 2 632 1 692 1 450 1 518
Iveland kommune 3 357 2 809 1 160 1 726 2 092
Lesja kommune 2 641 2 603 2 387 2 200 2 242
Masfjorden kommune 2 228 2 184 2 225 1 476 1 135
Nissedal kommune 2 448 1 671 2 935 1 989 2 569
Os kommune 2 024 2 786 2 806 2 573 2 728
Rendalen kommune 3 370 2 990 2 619 1 713 3 693
Rollag kommune 2 496 1 614 2 140 1 785 1 432
Tolga kommune 1 733 3 039 1 514 1 638 1 331
Ulvik kommune 2 056 1 980 2 469 1 887 1 454
Vega kommune 1 971 2 279 2 283 1 911 2 241
Åmli kommune 2 914 2 502 2 694 2 304 2 619
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no