Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Bamble kommune 111 655 115 394 121 926 125 452 130 040
Drangedal kommune 125 756 135 342 152 418 141 890 148 385
Fyresdal kommune 160 587 163 093 173 820 192 283 208 063
Færder kommune 115 485 118 229
Hjartdal kommune 156 521 159 101 157 381 166 613 188 977
Holmestrand kommune
Horten kommune 100 982 108 680 109 850 114 795 119 403
Kragerø kommune 122 871 129 638 138 940 143 556 154 128
Kviteseid kommune 126 832 133 548 138 141 148 240 166 742
Larvik kommune 110 450 112 399
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 164 155 173 742 176 994 184 849 181 705
Nome kommune 115 612 119 714 119 304 122 540 121 783
Notodden kommune 112 928 122 727 132 490 139 871 147 368
Porsgrunn kommune 104 082 108 584 112 466 118 079 124 277
Sandefjord kommune 106 356 115 286 118 758
Seljord kommune 125 966 130 774 132 547 136 920 140 060
Siljan kommune 119 908 128 732 135 391 147 220 160 358
Skien kommune 102 615 109 552 112 904 116 716 121 736
Tinn kommune 143 955 144 500 148 963 159 738 169 929
Tokke kommune 150 073 150 843 153 014 155 077 164 573
Tønsberg kommune
Vinje kommune 167 517 173 051 182 585 179 042 180 627
Lønnsutgifter per elev
Bamble kommune 91 783 94 958 99 840 103 269 106 892
Drangedal kommune 99 505 101 885 104 068 106 747 113 331
Fyresdal kommune 122 856 128 950 139 420 146 873 160 112
Færder kommune 94 524 96 792
Hjartdal kommune 130 376 129 642 127 509 132 557 147 159
Holmestrand kommune
Horten kommune 82 044 90 213 92 615 95 531 98 225
Kragerø kommune 100 061 104 985 114 263 116 500 125 706
Kviteseid kommune 107 420 112 473 115 423 124 987 140 405
Larvik kommune 93 323 94 141
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 136 996 147 210 145 443 147 060 146 967
Nome kommune 96 883 98 428 96 257 100 150 99 459
Notodden kommune 90 125 102 549 107 804 113 524 121 286
Porsgrunn kommune 84 956 88 455 89 908 94 608 99 417
Sandefjord kommune 87 488 93 959 96 103
Seljord kommune 103 123 107 599 108 472 110 740 112 719
Siljan kommune 99 058 106 168 112 221 117 954 131 887
Skien kommune 83 321 88 402 91 386 95 450 99 814
Tinn kommune 115 476 115 758 119 942 130 084 137 047
Tokke kommune 124 395 123 040 126 123 126 276 133 376
Tønsberg kommune
Vinje kommune 135 045 138 977 147 588 143 773 135 914
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Bamble kommune 85,4 85,6 84,5 85,5 86,3
Drangedal kommune 84,9 79,9 76,1 79,8 83,5
Fyresdal kommune 76,4 78,3 77,8 84,1 85,1
Færder kommune 88,2 88,3
Hjartdal kommune 85,8 85,2 85,1 82,3 80,3
Holmestrand kommune
Horten kommune 84,3 87,6 87,8 84,9 84,3
Kragerø kommune 86,2 86,0 88,9 87,8 90,1
Kviteseid kommune 86,1 88,6 88,8 91,6 91,4
Larvik kommune 88,4 88,4
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 83,9 88,3 85,8 80,3 81,6
Nome kommune 80,9 81,9 80,6 79,9 82,0
Notodden kommune 83,6 92,4 87,6 88,4 89,9
Porsgrunn kommune 84,4 86,1 85,3 85,9 87,1
Sandefjord kommune 85,8 84,2 83,4
Seljord kommune 85,1 87,0 84,5 84,0 86,5
Siljan kommune 81,3 82,9 83,3 81,5 84,7
Skien kommune 86,2 86,0 86,2 87,8 86,9
Tinn kommune 85,0 83,0 85,6 85,0 84,1
Tokke kommune 83,8 82,8 83,5 83,0 83,9
Tønsberg kommune
Vinje kommune 84,6 84,6 84,0 84,3 80,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Bamble kommune 531 1 015 910 199 219
Drangedal kommune 296 380 643 477 491
Fyresdal kommune 998 494 627 699 1 335
Færder kommune 631 532
Hjartdal kommune 1 765 1 197 2 399 2 376 2 486
Holmestrand kommune
Horten kommune 1 443 826 381 579 392
Kragerø kommune 344 662 551 469 973
Kviteseid kommune 1 132 1 786 1 563 1 164 851
Larvik kommune 248 380
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 772 1 257 945 1 835 2 310
Nome kommune 1 188 1 469 2 311 1 181 1 037
Notodden kommune 450 854 382 566 360
Porsgrunn kommune 1 065 2 209 2 332 1 413 1 312
Sandefjord kommune 2 092 2 124 2 770
Seljord kommune 1 989 1 234 1 851 2 637 1 781
Siljan kommune 572 1 372 1 032 2 107 1 023
Skien kommune 1 344 1 034 1 094 989 653
Tinn kommune 1 320 1 457 1 462 913 913
Tokke kommune 1 907 2 329 2 065 2 596 2 793
Tønsberg kommune
Vinje kommune 1 464 2 168 2 688 2 019 1 819
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Bamble kommune 2 107 1 856 2 041 2 510 3 306
Drangedal kommune 1 603 1 803 1 367 1 373 1 572
Fyresdal kommune 2 098 1 933 1 875 2 087 1 796
Færder kommune 1 257 1 196
Hjartdal kommune 2 150 2 092 1 688 2 031 1 868
Holmestrand kommune
Horten kommune 2 179 1 936 1 499 1 213 1 073
Kragerø kommune 1 402 1 658 1 096 1 138 1 313
Kviteseid kommune 2 504 2 879 2 173 2 551 1 895
Larvik kommune 1 920 2 233
Midt-Telemark kommune
Nissedal kommune 2 448 1 671 2 935 1 989 2 569
Nome kommune 1 260 1 549 1 538 1 179 997
Notodden kommune 1 224 1 665 1 380 1 409 1 256
Porsgrunn kommune 1 446 1 344 1 600 1 485 1 327
Sandefjord kommune 1 735 1 378 1 298
Seljord kommune 1 416 1 606 1 837 1 485 1 632
Siljan kommune 1 703 1 653 1 482 1 774 1 907
Skien kommune 1 178 1 233 1 196 1 103 1 003
Tinn kommune 2 356 1 888 2 184 2 864 2 577
Tokke kommune 1 864 2 070 2 128 1 909 2 246
Tønsberg kommune
Vinje kommune 4 225 3 266 3 177 3 238 4 308
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no