Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 160 587 163 093 173 820 192 283 208 063
Lønnsutgifter per elev 122 856 128 950 139 420 146 873 160 112
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,4 78,3 77,8 84,1 85,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 998 494 627 699 1 335
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 098 1 933 1 875 2 087 1 796
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no