Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 156 500 160 587 163 093 173 820 192 283
Lønnsutgifter per elev 118 188 122 856 128 950 139 420 146 873
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,5 76,4 78,3 77,8 84,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 029 998 494 627 699
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 776 2 098 1 933 1 875 2 087
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no