Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 0831
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 146 586 156 500 160 587 163 093 173 820
Lønnsutgifter per elev 111 123 118 188 122 856 128 950 139 420
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,5 75,5 76,4 78,3 77,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 618 1 029 998 494 627
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 876 1 776 2 098 1 933 1 875
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no