Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fusa kommune
Kommunenr 1241
Alle grunnskoler med adresse i Fusa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 686 123 972 139 476 147 998 155 070
Lønnsutgifter per elev 94 697 101 040 111 220 121 527 127 612
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,6 83,9 81,0 83,0 82,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 789 1 383 777 1 140 824
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 925 2 116 1 797 2 187 1 980
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no