Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frydenberg skole
Frydenbergveien 46B
0575 OSLO
Org.nr 996377210
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Frydenberg skole
Oslo kommune 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Oslo fylke 112 682 113 933 120 782 125 714 131 840
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Frydenberg skole
Oslo kommune 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Oslo fylke 80 587 82 303 84 746 88 032 94 141
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Frydenberg skole
Oslo kommune 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Oslo fylke 72,8 72,6 72,4 72,2 73,2
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Frydenberg skole
Oslo kommune 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Oslo fylke 1 440 1 353 1 830 1 856 2 173
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Frydenberg skole
Oslo kommune 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Oslo fylke 1 335 1 192 1 295 1 243 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no