Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frosta kommune
Kommunenr 5036
Alle grunnskoler med adresse i Frosta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 105 426 114 667 132 629 139 916 148 819
Lønnsutgifter per elev 86 329 92 357 106 008 113 186 118 348
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,4 79,6 80,3 80,3 81,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 567 958 1 285 1 013 1 076
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 904 1 517 1 310 1 522 898
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no