Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frosta kommune
Kommunenr 5036
Alle grunnskoler med adresse i Frosta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 102 309 105 426 114 667 132 629 139 916
Lønnsutgifter per elev 82 695 86 329 92 357 106 008 113 186
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,2 80,4 79,6 80,3 80,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 901 567 958 1 285 1 013
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 893 904 1 517 1 310 1 522
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no