Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 151 787
Lønnsutgifter per elev 111 631
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 141
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 888
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no