Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 119 391 118 844 124 531 137 213 144 365
Lønnsutgifter per elev 88 605 91 357 92 342 100 217 106 154
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 75,2 79,3 74,5 74,4 77,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 771 777 410 1 093 571
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 870 2 024 2 270 2 357 2 670
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no