Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 118 844 124 531 137 213 144 365 151 787
Lønnsutgifter per elev 91 357 92 342 100 217 106 154 111 631
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,3 74,5 74,4 77,7 76,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 777 410 1 093 571 1 141
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 024 2 270 2 357 2 670 1 888
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no