Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Frøya kommune
Kommunenr 5014
Alle grunnskoler med adresse i Frøya kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 124 531 137 213 144 365 151 787 159 943
Lønnsutgifter per elev 92 342 100 217 106 154 111 631 117 218
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 74,5 74,4 77,7 76,1 76,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 410 1 093 571 1 141 2 207
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 270 2 357 2 670 1 888 1 801
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no