Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fredrikstad kommune
Kommunenr 3004
Alle grunnskoler med adresse i Fredrikstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Aremark kommune 136 433 145 995 157 934 170 383 193 576
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 94 810 96 255 100 569 107 006 114 967
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 91 564 96 776 99 581 105 723 111 811
Enebakk kommune 97 264 101 354 105 243 109 800 111 478
Flesberg kommune 133 197 140 233 141 417 145 770 149 618
Flå kommune 166 692 152 716 138 897 162 359 175 722
Fredrikstad kommune 103 185 106 553 107 380 108 861 114 711
Frogn kommune 100 001 107 865 114 797 119 637 113 013
Gjerdrum kommune 96 489 96 012 101 071 105 265 112 977
Gol kommune 106 655 111 702 123 224 127 928 131 575
Halden kommune 94 768 98 233 100 754 105 532 117 929
Hemsedal kommune 129 816 135 497 134 163 145 497 144 922
Hol kommune 146 436 139 706 144 514 159 823 179 257
Hole kommune 118 284 117 820 118 504 120 764 126 868
Hurdal kommune 118 656 119 896 115 005 117 296 136 633
Hvaler kommune 143 524 147 010 149 360 149 872 156 403
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 112 882 114 115 120 888 128 090 137 029
Kongsberg kommune 104 394 115 804 119 145 122 323 127 496
Krødsherad kommune 132 568 137 542 142 479 145 499 149 805
Lier kommune 102 488 107 952 109 850 111 030 116 480
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 107 659 111 995 112 330 119 712 119 038
Lørenskog kommune 97 225 101 936 102 697 108 875 113 853
Marker kommune 121 074 128 003 126 710 132 747 136 853
Modum kommune 108 770 111 650 115 429 116 019 116 260
Moss kommune
Nannestad kommune 95 523 102 762 103 193 106 703 113 210
Nes kommune 99 145 105 243 104 478 105 685 115 265
Nesbyen kommune 146 244 159 561 161 394 161 545 165 386
Nesodden kommune 98 733 106 686 107 113 110 050 116 172
Nittedal kommune 92 271 97 342 99 314 104 797 104 848
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 158 716 151 421 159 291 168 558 184 473
Rakkestad kommune 116 017 120 990 123 032 129 303 139 178
Ringerike kommune 96 604 100 428 101 957 105 641 116 035
Rollag kommune 158 089 167 685 194 481 197 530 197 264
Rælingen kommune 91 370 97 816 98 212 103 202 111 602
Råde kommune 101 467 109 396 111 941 121 916 126 341
Sarpsborg kommune 97 753 99 758 103 103 109 487 113 911
Sigdal kommune 112 717 123 924 127 882 134 334 143 607
Skiptvet kommune 108 642 117 489 124 604 128 212 140 873
Ullensaker kommune 93 848 96 688 103 960 110 055 113 157
Vestby kommune 109 427 120 237 121 170 126 083 134 453
Våler kommune 119 298 123 350 134 186 138 229 151 549
Øvre Eiker kommune 102 033 103 023 104 632 105 874 117 090
Ål kommune 133 628 135 792 146 238 156 867 171 769
Ås kommune 101 578 106 879 110 288 115 568 127 015
Lønnsutgifter per elev
Aremark kommune 115 697 123 889 121 586 135 685 155 239
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 71 953 73 535 75 595 78 054 81 702
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 75 607 77 900 79 860 84 400 89 928
Enebakk kommune 79 872 82 866 87 420 88 741 88 060
Flesberg kommune 103 371 110 874 115 231 117 627 121 300
Flå kommune 136 523 124 141 111 737 123 333 142 187
Fredrikstad kommune 76 317 78 949 80 864 83 271 87 500
Frogn kommune 80 114 84 941 91 238 96 332 100 476
Gjerdrum kommune 72 571 72 694 77 814 80 998 88 304
Gol kommune 93 463 94 074 95 613 98 854 102 381
Halden kommune 78 903 81 316 83 908 87 651 96 100
Hemsedal kommune 109 333 114 323 112 040 121 628 120 100
Hol kommune 125 650 119 379 123 723 136 861 153 259
Hole kommune 97 358 98 444 99 611 100 287 106 111
Hurdal kommune 89 636 91 466 88 505 91 100 106 627
Hvaler kommune 101 453 107 881 108 424 110 037 112 396
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 91 700 93 279 98 782 106 620 111 034
Kongsberg kommune 82 135 89 365 91 483 94 144 98 763
Krødsherad kommune 104 902 111 963 115 158 118 579 118 307
Lier kommune 77 445 79 959 81 383 82 671 87 206
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 84 025 88 717 88 815 95 106 95 780
Lørenskog kommune 78 748 83 497 83 158 86 174 90 984
Marker kommune 104 982 111 740 108 226 113 076 116 259
Modum kommune 83 564 86 849 89 553 90 486 89 686
Moss kommune
Nannestad kommune 75 659 80 050 80 313 83 371 89 286
Nes kommune 79 613 82 814 83 748 85 772 88 529
Nesbyen kommune 124 714 137 157 138 904 140 658 143 416
Nesodden kommune 81 628 86 282 89 005 91 523 96 937
Nittedal kommune 74 186 77 918 79 244 83 094 83 103
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 129 833 121 882 130 033 137 538 147 310
Rakkestad kommune 91 419 95 987 96 667 100 358 108 439
Ringerike kommune 81 402 84 189 86 655 86 145 93 160
Rollag kommune 128 836 143 925 158 158 164 459 165 472
Rælingen kommune 70 487 74 929 76 136 79 888 85 485
Råde kommune 83 331 89 603 91 914 92 967 96 382
Sarpsborg kommune 81 598 82 933 85 816 91 942 96 955
Sigdal kommune 89 456 94 576 100 577 108 194 111 270
Skiptvet kommune 84 550 92 725 101 722 103 977 113 694
Ullensaker kommune 74 849 76 095 80 306 84 028 88 468
Vestby kommune 88 620 94 130 97 355 101 759 105 891
Våler kommune 95 368 98 106 106 141 107 655 117 970
Øvre Eiker kommune 83 980 84 744 84 617 87 194 89 237
Ål kommune 101 394 104 795 111 718 122 715 135 331
Ås kommune 82 204 86 061 89 383 92 843 96 305
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aremark kommune 92,4 92,6 84,1 84,8 82,9
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 76,9 78,8 78,3 76,9 75,8
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 84,7 83,5 82,7 82,1 83,7
Enebakk kommune 83,8 84,0 85,6 82,5 81,0
Flesberg kommune 79,5 80,2 84,5 82,9 83,8
Flå kommune 79,8 78,5 79,8 78,0 86,1
Fredrikstad kommune 76,1 77,0 78,5 79,4 79,4
Frogn kommune 79,1 78,5 79,7 81,4 89,3
Gjerdrum kommune 76,6 78,0 81,1 78,7 82,2
Gol kommune 85,4 86,0 82,0 81,0 85,1
Halden kommune 86,6 86,9 88,0 88,2 87,9
Hemsedal kommune 90,6 92,4 90,4 92,1 92,0
Hol kommune 90,0 94,5 92,4 90,4 94,0
Hole kommune 83,2 85,2 86,7 86,5 86,6
Hurdal kommune 78,7 77,6 78,7 79,0 79,6
Hvaler kommune 72,5 80,5 79,2 78,1 74,0
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 82,1 85,1 87,3 89,0 86,7
Kongsberg kommune 79,2 82,3 83,3 82,6 82,9
Krødsherad kommune 82,6 86,3 89,4 86,4 82,0
Lier kommune 77,1 75,9 75,9 76,4 76,7
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 85,0 85,3 85,4 84,2 84,2
Lørenskog kommune 82,7 80,6 83,8 82,4 83,3
Marker kommune 95,9 97,2 92,7 93,6 96,2
Modum kommune 77,3 79,5 78,4 80,8 79,5
Moss kommune
Nannestad kommune 82,3 81,4 82,2 81,3 80,7
Nes kommune 80,2 79,3 81,2 81,7 76,8
Nesbyen kommune 94,0 94,2 93,2 93,2 90,9
Nesodden kommune 82,3 82,0 84,9 87,2 87,8
Nittedal kommune 81,3 82,1 81,8 80,1 80,8
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 92,1 87,1 83,6 85,5 84,2
Rakkestad kommune 85,4 90,9 87,4 85,2 88,6
Ringerike kommune 87,1 86,7 88,7 81,9 82,4
Rollag kommune 75,2 74,3 79,0 83,2 83,0
Rælingen kommune 78,1 77,9 79,2 79,7 80,0
Råde kommune 84,7 86,2 88,6 81,3 80,9
Sarpsborg kommune 85,8 86,5 87,3 87,1 88,1
Sigdal kommune 80,5 76,3 81,4 87,0 82,4
Skiptvet kommune 77,8 78,4 84,3 87,0 88,1
Ullensaker kommune 81,8 81,4 81,0 78,9 83,5
Vestby kommune 82,6 81,0 84,5 84,7 81,8
Våler kommune 84,1 83,7 84,2 82,2 80,9
Øvre Eiker kommune 86,0 85,2 83,5 84,9 87,1
Ål kommune 87,5 89,4 89,1 90,4 93,1
Ås kommune 80,7 81,3 81,4 81,3 77,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aremark kommune 602 911 1 351 1 119 1 212
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 1 735 1 104 671 831 713
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 688 613 664 751 773
Enebakk kommune 1 474 1 155 1 117 1 086 1 402
Flesberg kommune 1 667 2 082 666 1 449 2 445
Flå kommune 591 605 864 876 114
Fredrikstad kommune 370 492 430 509 763
Frogn kommune 1 656 1 614 1 823 947 630
Gjerdrum kommune 554 213 504 616 375
Gol kommune 1 247 1 509 2 100 2 126 1 518
Halden kommune 315 294 598 287 269
Hemsedal kommune 885 447 834 896 567
Hol kommune 1 357 955 1 174 1 359 1 197
Hole kommune 709 461 533 590 889
Hurdal kommune 86 94 80 314 586
Hvaler kommune 2 277 915 982 478 764
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 839 673 1 593 719 681
Kongsberg kommune 1 159 811 551 664 1 029
Krødsherad kommune 2 117 937 652 689 1 744
Lier kommune 1 489 1 530 1 609 1 542 1 778
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 1 562 1 214 1 365 1 627 1 347
Lørenskog kommune 1 133 1 337 1 062 908 782
Marker kommune 236 287 346 291 114
Modum kommune 1 341 1 637 1 583 1 369 1 070
Moss kommune
Nannestad kommune 793 389 677 748 1 083
Nes kommune 616 1 340 1 388 1 529 1 664
Nesbyen kommune 1 703 1 276 1 070 499 821
Nesodden kommune 382 1 339 778 874 1 197
Nittedal kommune 497 577 396 425 1 585
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 1 151 1 229 1 403 659 5 430
Rakkestad kommune 282 435 662 667 491
Ringerike kommune 532 682 600 783 879
Rollag kommune 2 570 2 064 2 743 4 095 4 803
Rælingen kommune 700 1 251 649 1 167 511
Råde kommune 652 844 458 317 556
Sarpsborg kommune 1 266 1 690 1 642 1 422 910
Sigdal kommune 1 936 4 771 2 372 1 453 4 090
Skiptvet kommune 1 791 577 136 91 169
Ullensaker kommune 340 677 2 028 752 807
Vestby kommune 611 344 467 318 646
Våler kommune 1 065 729 776 2 813 3 357
Øvre Eiker kommune 633 537 1 334 613 662
Ål kommune 732 651 1 882 802 331
Ås kommune 707 924 1 398 1 024 991
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aremark kommune 1 771 1 636 1 675 1 849 1 238
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 1 054 967 1 787 1 196 1 231
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 1 088 1 102 1 062 1 029 1 247
Enebakk kommune 1 743 1 843 1 671 1 052 1 085
Flesberg kommune 2 379 2 584 2 199 1 922 825
Flå kommune 1 114 1 642 2 403 1 777 1 776
Fredrikstad kommune 1 104 1 136 997 1 016 924
Frogn kommune 1 830 1 981 1 809 1 701 1 610
Gjerdrum kommune 1 686 1 537 1 780 1 365 1 503
Gol kommune 1 338 1 001 1 111 1 117 1 276
Halden kommune 1 332 1 367 1 380 1 348 1 484
Hemsedal kommune 2 539 3 250 2 833 2 502 2 231
Hol kommune 1 499 1 666 1 363 1 407 1 483
Hole kommune 1 152 928 681 759 831
Hurdal kommune 1 526 1 207 1 384 1 253 1 089
Hvaler kommune 1 803 1 346 1 299 1 319 1 194
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 1 907 2 065 2 059 1 903 1 942
Kongsberg kommune 1 460 1 341 1 216 1 014 1 132
Krødsherad kommune 1 939 2 353 2 147 2 133 1 701
Lier kommune 1 279 1 277 1 329 1 132 1 130
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 1 767 1 619 1 271 1 416 1 371
Lørenskog kommune 1 992 1 764 1 245 993 802
Marker kommune 1 561 1 239 1 873 1 423 1 457
Modum kommune 1 517 1 380 1 101 1 115 1 073
Moss kommune
Nannestad kommune 1 400 1 025 1 244 1 105 1 194
Nes kommune 1 444 1 427 1 295 1 131 1 015
Nesbyen kommune 2 790 2 389 2 289 1 693 1 760
Nesodden kommune 1 076 1 445 975 1 095 1 152
Nittedal kommune 948 1 180 712 707 889
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 1 832 3 136 2 463 1 712 1 913
Rakkestad kommune 1 763 1 908 1 464 1 471 1 449
Ringerike kommune 1 257 1 280 1 299 1 215 1 291
Rollag kommune 2 496 1 614 2 140 1 785 1 432
Rælingen kommune 1 256 1 591 1 161 918 1 924
Råde kommune 1 105 1 746 1 468 1 159 1 203
Sarpsborg kommune 1 183 1 396 1 100 1 008 1 064
Sigdal kommune 2 239 1 991 1 995 1 675 1 789
Skiptvet kommune 1 580 1 422 1 302 1 089 1 309
Ullensaker kommune 1 391 1 534 2 026 1 217 1 152
Vestby kommune 1 748 1 851 1 742 1 461 1 411
Våler kommune 1 361 1 331 1 607 1 002 923
Øvre Eiker kommune 1 175 915 1 043 698 835
Ål kommune 1 418 1 693 1 913 1 595 1 530
Ås kommune 1 247 1 359 1 093 1 068 973
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no