Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fredrikstad kommune
Kommunenr 3004
Alle grunnskoler med adresse i Fredrikstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 147 103 185 106 553 107 380 108 861
Lønnsutgifter per elev 73 861 76 317 78 949 80 864 83 271
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,1 76,1 77,0 78,5 79,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 556 370 492 430 509
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 112 1 104 1 136 997 1 016
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no