Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fredrikstad kommune
Kommunenr 3004
Alle grunnskoler med adresse i Fredrikstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 103 185 106 553 107 380 108 861 114 711
Lønnsutgifter per elev 76 317 78 949 80 864 83 271 87 500
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,1 77,0 78,5 79,4 79,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 370 492 430 509 763
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 104 1 136 997 1 016 924
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no