Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fredrikstad kommune
Kommunenr 0106
Alle grunnskoler med adresse i Fredrikstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 94 342 99 147 103 185 106 553 107 380
Lønnsutgifter per elev 70 798 73 861 76 317 78 949 80 864
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,8 76,1 76,1 77,0 78,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 389 556 370 492 430
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 927 1 112 1 104 1 136 997
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no