Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fredheim skole
Fjordlinna 100
2760 BRANDBU
Org.nr 975273873
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Fredheim skole
Gran kommune 107 499 112 480 116 407 122 373 124 083
Oppland fylke 110 581 115 523 118 082 122 242 126 264
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Fredheim skole
Gran kommune 86 040 91 892 95 097 99 008 99 717
Oppland fylke 87 232 91 606 93 592 97 077 100 765
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Fredheim skole
Gran kommune 85,5 88,6 89,5 88,5 89,6
Oppland fylke 80,2 80,9 81,4 82,9 83,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Fredheim skole
Gran kommune 822 947 1 231 719 1 479
Oppland fylke 861 834 832 1 092 1 067
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Fredheim skole
Gran kommune 1 539 1 463 1 414 1 325 1 365
Oppland fylke 1 499 1 649 1 580 1 604 1 645
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no