Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Framtun skole
Framtunvegen 22
1929 AULI
Org.nr 975272389
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nes kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Framtun skole
Nes kommune 94 529 99 145 105 243 104 478 105 685
Viken fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Framtun skole
Nes kommune 76 388 79 613 82 814 83 748 85 772
Viken fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Framtun skole
Nes kommune 80,3 80,2 79,3 81,2 81,7
Viken fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Framtun skole
Nes kommune 784 616 1 340 1 388 1 529
Viken fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Framtun skole
Nes kommune 1 133 1 444 1 427 1 295 1 131
Viken fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no