Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fræna kommune (utgått)
Kommunenr 1548
Kun utgåtte skoler med adresse i Fræna kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Driftsutgifter per elev 138 221
Lønnsutgifter per elev 110 307
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 513
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 737
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no