Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fræna kommune (utgått)
Kommunenr 1548
Kun utgåtte skoler med adresse i Fræna kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 107 807 113 539 119 215 129 595 138 221
Lønnsutgifter per elev 88 162 93 252 97 183 102 868 110 307
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,0 82,9 82,6 82,8 82,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 269 994 2 451 2 045 1 513
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 895 1 658 1 880 1 873 1 737
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no