Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fræna kommune (utgått)
Kommunenr 1548
Kun utgåtte skoler med adresse i Fræna kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Eigersund kommune 120 949 117 307 122 103 124 760 130 245
Hareid kommune 100 941 104 537 113 504 119 019 118 209
Midtre Gauldal kommune 136 821 141 592 148 771 147 511 151 957
Ørsta kommune 103 030 104 772 107 769 113 144 113 719
Lønnsutgifter per elev
Eigersund kommune 103 795 101 066 103 841 106 022 106 182
Hareid kommune 83 436 87 097 94 402 101 779 102 048
Midtre Gauldal kommune 105 125 109 924 117 021 115 137 117 902
Ørsta kommune 86 546 87 797 89 584 95 076 97 335
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Eigersund kommune 86,7 87,8 88,3 88,7 84,2
Hareid kommune 77,0 76,7 80,1 84,5 87,4
Midtre Gauldal kommune 88,5 92,5 91,1 90,5 87,9
Ørsta kommune 86,6 86,9 86,4 87,8 87,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Eigersund kommune 560 820 705 867 492
Hareid kommune 626 1 103 1 170 718 648
Midtre Gauldal kommune 1 710 2 391 1 129 1 230 1 686
Ørsta kommune 1 351 1 554 1 934 1 033 999
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Eigersund kommune 1 425 1 359 2 056 1 701 1 716
Hareid kommune 1 860 1 880 1 940 2 302 1 847
Midtre Gauldal kommune 2 704 2 598 2 792 2 130 2 133
Ørsta kommune 1 620 1 574 1 717 1 663 1 449
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no