Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Forsand kommune (utgått)
Kommunenr 1129
Kun utgåtte skoler med adresse i Forsand kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 147 185 147 835 164 535 178 246 183 679
Lønnsutgifter per elev 127 212 126 678 141 177 148 696 157 177
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,9 85,7 86,8 83,4 86,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 626 394 377 435 262
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 972 1 298 912 1 581 1 267
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no