Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Forradal Oppvekstsenter skole
Forradal
7520 HEGRA
Org.nr 975279502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Forradal Oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 97 073 100 732 105 792 109 776 109 092
Trøndelag fylke
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Forradal Oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 78 612 81 928 86 105 88 795 88 953
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Forradal Oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 81,9 82,5 83,4 83,7 84,6
Trøndelag fylke
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Forradal Oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 1 015 670 664 1 421 615
Trøndelag fylke
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Forradal Oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 1 162 1 259 1 155 1 085 1 118
Trøndelag fylke
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no