Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Forradal oppvekstsenter skole
Forradalsvegen 1150
7520 HEGRA
Org.nr 975279502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stjørdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Forradal oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 100 732 105 792 109 776 109 092 110 723
Trøndelag fylke 123 789
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Forradal oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 81 928 86 105 88 795 88 953 89 531
Trøndelag fylke 97 586
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Forradal oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 82,5 83,4 83,7 84,6 83,4
Trøndelag fylke 83,4
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Forradal oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 670 664 1 421 615 1 588
Trøndelag fylke 1 009
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Forradal oppvekstsenter skole
Stjørdal kommune 1 259 1 155 1 085 1 118 981
Trøndelag fylke 1 360
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no