Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Folldal kommune
Kommunenr 3429
Alle grunnskoler med adresse i Folldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 125 076 129 179 146 572 151 298 161 061
Lønnsutgifter per elev 94 987 97 942 112 267 115 763 122 405
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,7 79,4 81,4 81,6 83,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 551 582 318 1 521 1 266
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 143 2 451 2 880 2 547 1 887
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no