Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Folldal kommune
Kommunenr 0439
Alle grunnskoler med adresse i Folldal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 987 125 076 129 179 146 572 151 298
Lønnsutgifter per elev 85 507 94 987 97 942 112 267 115 763
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 77,8 79,7 79,4 81,4 81,6
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 515 551 582 318 1 521
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 106 2 143 2 451 2 880 2 547
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no