Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Førde kommune
Kommunenr 1432
Alle grunnskoler med adresse i Førde kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 99 483 102 962 105 840 110 272 114 590
Lønnsutgifter per elev 80 640 84 532 86 806 90 309 94 873
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 86,4 88,7 88,5 89,4
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 960 951 864 998 956
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 722 1 250 1 364 1 554 1 042
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no