Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flora Montessoriskole Sa (privat)
7525 FLORNES
Org.nr 920003591
Privatskole
Grunnskole
Skoleeier: Flora Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Flora Montessoriskole Sa (privat)
Stjørdal kommune 105 792 109 776 109 092 110 723 115 486
Trøndelag fylke 123 789 127 888
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Flora Montessoriskole Sa (privat)
Stjørdal kommune 86 105 88 795 88 953 89 531 92 344
Trøndelag fylke 97 586 101 181
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Flora Montessoriskole Sa (privat)
Stjørdal kommune 83,4 83,7 84,6 83,4 82,2
Trøndelag fylke 83,4 83,1
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Flora Montessoriskole Sa (privat)
Stjørdal kommune 664 1 421 615 1 588 2 194
Trøndelag fylke 1 009 1 015
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Flora Montessoriskole Sa (privat)
Stjørdal kommune 1 155 1 085 1 118 981 973
Trøndelag fylke 1 360 1 187
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no