Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flora kommune
Kommunenr 1401
Alle grunnskoler med adresse i Flora kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 477 122 148 126 893 130 786 138 530
Lønnsutgifter per elev 97 319 103 310 107 434 109 678 116 556
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,5 87,8 91,1 89,1 88,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 525 1 130 1 293 1 494 1 026
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 314 2 364 2 248 2 519 2 327
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no