Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flisa skole
Skolevegen 50
2270 FLISA
Org.nr 975273164
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åsnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev
Flisa skole
Åsnes kommune 117 100 116 761 127 278 137 665 147 981
Innlandet fylke
Nasjonalt 108 511 112 208 116 183 121 243 126 820
Lønnsutgifter per elev
Flisa skole
Åsnes kommune 93 088 94 118 101 849 110 164 118 453
Innlandet fylke
Nasjonalt 85 806 88 779 91 406 95 297 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Flisa skole
Åsnes kommune 89,0 92,6 91,9 92,0 90,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 81,2 81,9 82,0 81,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Flisa skole
Åsnes kommune 249 142 311 982 440
Innlandet fylke
Nasjonalt 974 1 072 1 134 1 100 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Flisa skole
Åsnes kommune 1 729 1 752 1 554 1 660 1 664
Innlandet fylke
Nasjonalt 1 429 1 477 1 486 1 400 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no