Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flesberg kommune
Kommunenr 3050
Alle grunnskoler med adresse i Flesberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 129 615 133 197 140 233 141 417 145 770
Lønnsutgifter per elev 103 852 103 371 110 874 115 231 117 627
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,9 79,5 80,2 84,5 82,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 188 1 667 2 082 666 1 449
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 830 2 379 2 584 2 199 1 922
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no