Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flesberg kommune
Kommunenr 3050
Alle grunnskoler med adresse i Flesberg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Aremark kommune 121 566 136 433 145 995 157 934 170 383
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 91 772 94 810 96 255 100 569 107 006
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 90 951 91 564 96 776 99 581 105 723
Enebakk kommune 94 240 97 264 101 354 105 243 109 800
Flesberg kommune 129 615 133 197 140 233 141 417 145 770
Flå kommune 167 904 166 692 152 716 138 897 162 359
Fredrikstad kommune 99 147 103 185 106 553 107 380 108 861
Frogn kommune 96 855 100 001 107 865 114 797 119 637
Gjerdrum kommune 94 103 96 489 96 012 101 071 105 265
Gol kommune 103 931 106 655 111 702 123 224 127 928
Halden kommune 93 466 94 768 98 233 100 754 105 532
Hemsedal kommune 128 461 129 816 135 497 134 163 145 497
Hol kommune 145 463 146 436 139 706 144 514 159 823
Hole kommune 122 707 118 284 117 820 118 504 120 764
Hurdal kommune 113 469 118 656 119 896 115 005 117 296
Hvaler kommune 134 814 143 524 147 010 149 360 149 872
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 108 526 112 882 114 115 120 888 128 090
Kongsberg kommune 100 870 104 394 115 804 119 145 122 323
Krødsherad kommune 122 354 132 568 137 542 142 479 145 499
Lier kommune 98 985 102 488 107 952 109 850 111 030
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 106 091 107 659 111 995 112 330 119 712
Lørenskog kommune 91 946 97 225 101 936 102 697 108 875
Marker kommune 115 487 121 074 128 003 126 710 132 747
Modum kommune 107 193 108 770 111 650 115 429 116 019
Moss kommune
Nannestad kommune 95 319 95 523 102 762 103 193 106 703
Nes kommune 94 529 99 145 105 243 104 478 105 685
Nesbyen kommune 135 651 146 244 159 561 161 394 161 545
Nesodden kommune 98 890 98 733 106 686 107 113 110 050
Nittedal kommune 88 976 92 271 97 342 99 314 104 797
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 145 508 158 716 151 421 159 291 168 558
Rakkestad kommune 110 802 116 017 120 990 123 032 129 303
Ringerike kommune 98 314 96 604 100 428 101 957 105 641
Rollag kommune 151 109 158 089 167 685 194 481 197 530
Rælingen kommune 87 015 91 370 97 816 98 212 103 202
Råde kommune 96 098 101 467 109 396 111 941 121 916
Sarpsborg kommune 97 527 97 753 99 758 103 103 109 487
Sigdal kommune 113 036 112 717 123 924 127 882 134 334
Skiptvet kommune 98 358 108 642 117 489 124 604 128 212
Ullensaker kommune 90 230 93 848 96 688 103 960 110 055
Vestby kommune 104 365 109 427 120 237 121 170 126 083
Våler kommune 125 309 119 298 123 350 134 186 138 229
Øvre Eiker kommune 98 421 102 033 103 023 104 632 105 874
Ål kommune 132 234 133 628 135 792 146 238 156 867
Ås kommune 100 021 101 578 106 879 110 288 115 568
Lønnsutgifter per elev
Aremark kommune 105 292 115 697 123 889 121 586 135 685
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 69 743 71 953 73 535 75 595 78 054
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 76 334 75 607 77 900 79 860 84 400
Enebakk kommune 77 643 79 872 82 866 87 420 88 741
Flesberg kommune 103 852 103 371 110 874 115 231 117 627
Flå kommune 137 080 136 523 124 141 111 737 123 333
Fredrikstad kommune 73 861 76 317 78 949 80 864 83 271
Frogn kommune 77 344 80 114 84 941 91 238 96 332
Gjerdrum kommune 71 408 72 571 72 694 77 814 80 998
Gol kommune 89 252 93 463 94 074 95 613 98 854
Halden kommune 77 625 78 903 81 316 83 908 87 651
Hemsedal kommune 106 799 109 333 114 323 112 040 121 628
Hol kommune 123 489 125 650 119 379 123 723 136 861
Hole kommune 100 200 97 358 98 444 99 611 100 287
Hurdal kommune 83 964 89 636 91 466 88 505 91 100
Hvaler kommune 95 540 101 453 107 881 108 424 110 037
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 87 405 91 700 93 279 98 782 106 620
Kongsberg kommune 81 912 82 135 89 365 91 483 94 144
Krødsherad kommune 97 652 104 902 111 963 115 158 118 579
Lier kommune 79 113 77 445 79 959 81 383 82 671
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 83 500 84 025 88 717 88 815 95 106
Lørenskog kommune 74 761 78 748 83 497 83 158 86 174
Marker kommune 97 979 104 982 111 740 108 226 113 076
Modum kommune 82 220 83 564 86 849 89 553 90 486
Moss kommune
Nannestad kommune 76 030 75 659 80 050 80 313 83 371
Nes kommune 76 388 79 613 82 814 83 748 85 772
Nesbyen kommune 118 997 124 714 137 157 138 904 140 658
Nesodden kommune 80 236 81 628 86 282 89 005 91 523
Nittedal kommune 72 574 74 186 77 918 79 244 83 094
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 116 843 129 833 121 882 130 033 137 538
Rakkestad kommune 86 818 91 419 95 987 96 667 100 358
Ringerike kommune 82 909 81 402 84 189 86 655 86 145
Rollag kommune 121 527 128 836 143 925 158 158 164 459
Rælingen kommune 67 355 70 487 74 929 76 136 79 888
Råde kommune 78 467 83 331 89 603 91 914 92 967
Sarpsborg kommune 81 331 81 598 82 933 85 816 91 942
Sigdal kommune 89 517 89 456 94 576 100 577 108 194
Skiptvet kommune 77 925 84 550 92 725 101 722 103 977
Ullensaker kommune 71 792 74 849 76 095 80 306 84 028
Vestby kommune 85 665 88 620 94 130 97 355 101 759
Våler kommune 96 121 95 368 98 106 106 141 107 655
Øvre Eiker kommune 79 900 83 980 84 744 84 617 87 194
Ål kommune 100 523 101 394 104 795 111 718 122 715
Ås kommune 81 951 82 204 86 061 89 383 92 843
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Aremark kommune 94,4 92,4 92,6 84,1 84,8
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 76,4 76,9 78,8 78,3 76,9
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 85,1 84,7 83,5 82,7 82,1
Enebakk kommune 83,5 83,8 84,0 85,6 82,5
Flesberg kommune 82,9 79,5 80,2 84,5 82,9
Flå kommune 78,2 79,8 78,5 79,8 78,0
Fredrikstad kommune 76,1 76,1 77,0 78,5 79,4
Frogn kommune 77,6 79,1 78,5 79,7 81,4
Gjerdrum kommune 75,9 76,6 78,0 81,1 78,7
Gol kommune 84,6 85,4 86,0 82,0 81,0
Halden kommune 85,7 86,6 86,9 88,0 88,2
Hemsedal kommune 89,2 90,6 92,4 90,4 92,1
Hol kommune 88,5 90,0 94,5 92,4 90,4
Hole kommune 81,6 83,2 85,2 86,7 86,5
Hurdal kommune 77,6 78,7 77,6 78,7 79,0
Hvaler kommune 70,4 72,5 80,5 79,2 78,1
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 79,7 82,1 85,1 87,3 89,0
Kongsberg kommune 82,0 79,2 82,3 83,3 82,6
Krødsherad kommune 82,5 82,6 86,3 89,4 86,4
Lier kommune 79,6 77,1 75,9 75,9 76,4
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 86,7 85,0 85,3 85,4 84,2
Lørenskog kommune 82,2 82,7 80,6 83,8 82,4
Marker kommune 88,8 95,9 97,2 92,7 93,6
Modum kommune 76,5 77,3 79,5 78,4 80,8
Moss kommune
Nannestad kommune 83,6 82,3 81,4 82,2 81,3
Nes kommune 80,3 80,2 79,3 81,2 81,7
Nesbyen kommune 95,7 94,0 94,2 93,2 93,2
Nesodden kommune 80,9 82,3 82,0 84,9 87,2
Nittedal kommune 82,1 81,3 82,1 81,8 80,1
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 89,8 92,1 87,1 83,6 85,5
Rakkestad kommune 80,7 85,4 90,9 87,4 85,2
Ringerike kommune 86,6 87,1 86,7 88,7 81,9
Rollag kommune 79,5 75,2 74,3 79,0 83,2
Rælingen kommune 77,8 78,1 77,9 79,2 79,7
Råde kommune 82,0 84,7 86,2 88,6 81,3
Sarpsborg kommune 84,6 85,8 86,5 87,3 87,1
Sigdal kommune 78,0 80,5 76,3 81,4 87,0
Skiptvet kommune 76,6 77,8 78,4 84,3 87,0
Ullensaker kommune 80,9 81,8 81,4 81,0 78,9
Vestby kommune 83,4 82,6 81,0 84,5 84,7
Våler kommune 80,5 84,1 83,7 84,2 82,2
Øvre Eiker kommune 85,3 86,0 85,2 83,5 84,9
Ål kommune 86,0 87,5 89,4 89,1 90,4
Ås kommune 81,5 80,7 81,3 81,4 81,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Aremark kommune 671 602 911 1 351 1 119
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 1 264 1 735 1 104 671 831
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 669 688 613 664 751
Enebakk kommune 1 345 1 474 1 155 1 117 1 086
Flesberg kommune 1 188 1 667 2 082 666 1 449
Flå kommune 307 591 605 864 876
Fredrikstad kommune 556 370 492 430 509
Frogn kommune 928 1 656 1 614 1 823 947
Gjerdrum kommune 140 554 213 504 616
Gol kommune 864 1 247 1 509 2 100 2 126
Halden kommune 189 315 294 598 287
Hemsedal kommune 745 885 447 834 896
Hol kommune 1 815 1 357 955 1 174 1 359
Hole kommune 1 081 709 461 533 590
Hurdal kommune 171 86 94 80 314
Hvaler kommune 3 075 2 277 915 982 478
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 1 149 839 673 1 593 719
Kongsberg kommune 604 1 159 811 551 664
Krødsherad kommune 1 013 2 117 937 652 689
Lier kommune 1 514 1 489 1 530 1 609 1 542
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 1 298 1 562 1 214 1 365 1 627
Lørenskog kommune 961 1 133 1 337 1 062 908
Marker kommune 729 236 287 346 291
Modum kommune 1 439 1 341 1 637 1 583 1 369
Moss kommune
Nannestad kommune 493 793 389 677 748
Nes kommune 784 616 1 340 1 388 1 529
Nesbyen kommune 702 1 703 1 276 1 070 499
Nesodden kommune 1 146 382 1 339 778 874
Nittedal kommune 570 497 577 396 425
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 941 1 151 1 229 1 403 659
Rakkestad kommune 304 282 435 662 667
Ringerike kommune 277 532 682 600 783
Rollag kommune 1 407 2 570 2 064 2 743 4 095
Rælingen kommune 1 317 700 1 251 649 1 167
Råde kommune 600 652 844 458 317
Sarpsborg kommune 1 467 1 266 1 690 1 642 1 422
Sigdal kommune 1 975 1 936 4 771 2 372 1 453
Skiptvet kommune 639 1 791 577 136 91
Ullensaker kommune 465 340 677 2 028 752
Vestby kommune 518 611 344 467 318
Våler kommune 993 1 065 729 776 2 813
Øvre Eiker kommune 960 633 537 1 334 613
Ål kommune 713 732 651 1 882 802
Ås kommune 554 707 924 1 398 1 024
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Aremark kommune 1 365 1 771 1 636 1 675 1 849
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 938 1 054 967 1 787 1 196
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 1 072 1 088 1 102 1 062 1 029
Enebakk kommune 2 172 1 743 1 843 1 671 1 052
Flesberg kommune 1 830 2 379 2 584 2 199 1 922
Flå kommune 1 035 1 114 1 642 2 403 1 777
Fredrikstad kommune 1 112 1 104 1 136 997 1 016
Frogn kommune 2 583 1 830 1 981 1 809 1 701
Gjerdrum kommune 1 279 1 686 1 537 1 780 1 365
Gol kommune 1 296 1 338 1 001 1 111 1 117
Halden kommune 1 146 1 332 1 367 1 380 1 348
Hemsedal kommune 2 399 2 539 3 250 2 833 2 502
Hol kommune 1 552 1 499 1 666 1 363 1 407
Hole kommune 1 010 1 152 928 681 759
Hurdal kommune 1 533 1 526 1 207 1 384 1 253
Hvaler kommune 1 189 1 803 1 346 1 299 1 319
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 2 005 1 907 2 065 2 059 1 903
Kongsberg kommune 1 279 1 460 1 341 1 216 1 014
Krødsherad kommune 2 146 1 939 2 353 2 147 2 133
Lier kommune 1 269 1 279 1 277 1 329 1 132
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 1 534 1 767 1 619 1 271 1 416
Lørenskog kommune 1 379 1 992 1 764 1 245 993
Marker kommune 1 477 1 561 1 239 1 873 1 423
Modum kommune 1 355 1 517 1 380 1 101 1 115
Moss kommune
Nannestad kommune 1 155 1 400 1 025 1 244 1 105
Nes kommune 1 133 1 444 1 427 1 295 1 131
Nesbyen kommune 1 902 2 790 2 389 2 289 1 693
Nesodden kommune 1 266 1 076 1 445 975 1 095
Nittedal kommune 1 072 948 1 180 712 707
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 1 428 1 832 3 136 2 463 1 712
Rakkestad kommune 1 621 1 763 1 908 1 464 1 471
Ringerike kommune 1 198 1 257 1 280 1 299 1 215
Rollag kommune 1 400 2 496 1 614 2 140 1 785
Rælingen kommune 1 254 1 256 1 591 1 161 918
Råde kommune 1 337 1 105 1 746 1 468 1 159
Sarpsborg kommune 1 107 1 183 1 396 1 100 1 008
Sigdal kommune 2 093 2 239 1 991 1 995 1 675
Skiptvet kommune 1 246 1 580 1 422 1 302 1 089
Ullensaker kommune 1 284 1 391 1 534 2 026 1 217
Vestby kommune 1 560 1 748 1 851 1 742 1 461
Våler kommune 1 471 1 361 1 331 1 607 1 002
Øvre Eiker kommune 1 225 1 175 915 1 043 698
Ål kommune 1 639 1 418 1 693 1 913 1 595
Ås kommune 978 1 247 1 359 1 093 1 068
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no