Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flesberg kommune
Kommunenr 3050
Alle grunnskoler med adresse i Flesberg kommune (offentlige og private)

- Driftsutgifter per elev

Delskår 2014 2015 2016 2017 2018
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning per elev 106 460 107 723 114 517 117 110 121 306
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolelokaler og skyss per elev 23 150 23 494 25 755 24 330 24 424
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no