Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flekke skule
Hauglandsvegen 50
6968 FLEKKE
Org.nr 975276481
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Flekke skule
Fjaler kommune 134 625 138 390 139 292 140 924 152 052
Vestland fylke
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Flekke skule
Fjaler kommune 110 337 113 772 114 910 117 130 126 058
Vestland fylke
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Flekke skule
Fjaler kommune 90,8 90,2 91,7 92,1 90,5
Vestland fylke
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Flekke skule
Fjaler kommune 686 904 778 551 607
Vestland fylke
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Flekke skule
Fjaler kommune 1 850 1 650 1 786 1 985 1 964
Vestland fylke
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no