Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flatanger kommune
Kommunenr 5049
Alle grunnskoler med adresse i Flatanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 176 436 199 220 206 536 215 922 212 131
Lønnsutgifter per elev 137 408 153 989 161 342 162 542 157 516
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 72,9 73,9 76,0 74,8 75,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 161 2 011 1 708 2 305 5 019
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 901 2 263 2 197 2 374 2 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no