Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flatanger kommune
Kommunenr 5049
Alle grunnskoler med adresse i Flatanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 199 220 206 536 215 922 212 131 186 619
Lønnsutgifter per elev 153 989 161 342 162 542 157 516 143 437
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,9 76,0 74,8 75,8 78,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 011 1 708 2 305 5 019 1 275
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 263 2 197 2 374 2 106 1 763
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no