Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 160 946 175 508 168 361 199 045 204 759
Lønnsutgifter per elev 131 318 140 110 133 685 155 837 152 884
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 79,4 76,5 77,2 74,0 71,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 357 822 630 708 898
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 791 2 178 1 620 1 760 2 301
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no