Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 168 299 160 946 175 508 168 361 199 045
Lønnsutgifter per elev 137 217 131 318 140 110 133 685 155 837
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 78,5 79,4 76,5 77,2 74,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 539 357 822 630 708
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 916 1 791 2 178 1 620 1 760
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no