Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fjone skule (utgått)
3855 TREUNGEN
Org.nr 975278700
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Nissedal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Nissedal kommune Telemark fylke (utgått) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 184 849 129 264 121 243
Lønnsutgifter per elev 147 060 104 826 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,3 86,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 835 1 071 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 989 1 537 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no