Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fjell kommune
Kommunenr 1246
Alle grunnskoler med adresse i Fjell kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 112 836 116 829 123 238 126 403 133 120
Lønnsutgifter per elev 94 503 97 089 102 228 102 766 105 984
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 85,3 86,1 85,1 80,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 181 378 511 428 445
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 629 1 676 1 803 1 922 2 033
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no