Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 1429
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 133 511 134 625 138 390 139 292 140 924
Lønnsutgifter per elev 109 489 110 337 113 772 114 910 117 130
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,7 90,8 90,2 91,7 92,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 657 686 904 778 551
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 489 1 850 1 650 1 786 1 985
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no