Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 4646
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 138 390 139 292 140 924 152 052 160 501
Lønnsutgifter per elev 113 772 114 910 117 130 126 058 133 681
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,2 91,7 92,1 90,5 90,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 904 778 551 607 695
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 650 1 786 1 985 1 964 1 252
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no