Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fjaler kommune
Kommunenr 4646
Alle grunnskoler med adresse i Fjaler kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 134 625 138 390 139 292 140 924 152 052
Lønnsutgifter per elev 110 337 113 772 114 910 117 130 126 058
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,8 90,2 91,7 92,1 90,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 686 904 778 551 607
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 850 1 650 1 786 1 985 1 964
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no