Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fitjar kommune
Kommunenr 1222
Alle grunnskoler med adresse i Fitjar kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev 110 232 115 439 122 612 130 312 132 786
Lønnsutgifter per elev 94 168 97 421 102 356 109 281 110 299
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,9 85,6 87,1 89,5 89,3
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 229 644 518 755 816
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 743 1 694 1 799 1 877 1 994
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no