Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fitjar kommune
Kommunenr 4615
Alle grunnskoler med adresse i Fitjar kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 115 439 122 612 130 312 132 786 132 487
Lønnsutgifter per elev 97 421 102 356 109 281 110 299 109 707
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 87,1 89,5 89,3 91,8
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 644 518 755 816 570
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 694 1 799 1 877 1 994 1 818
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no