Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Fitjar kommune
Kommunenr 4615
Alle grunnskoler med adresse i Fitjar kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015 2016 2017 2018 2019
Driftsutgifter per elev 122 612 130 312 132 786 132 487 130 083
Lønnsutgifter per elev 102 356 109 281 110 299 109 707 109 661
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,1 89,5 89,3 91,8 89,9
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 518 755 816 570 433
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 799 1 877 1 994 1 818 1 827
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no