Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finsland skole
Dynestølvegen 9
4646 FINSLAND
Org.nr 975271544
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Songdalen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev
Finsland skole
Songdalen kommune 116 801 119 523 124 226 126 541 133 505
Vest-Agder fylke 106 906 107 846 111 869 113 981 118 638
Nasjonalt 105 630 108 511 112 208 116 183 121 243
Lønnsutgifter per elev
Finsland skole
Songdalen kommune 95 846 97 897 103 305 104 686 110 516
Vest-Agder fylke 83 011 84 565 87 310 90 210 93 887
Nasjonalt 83 981 85 806 88 779 91 406 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Finsland skole
Songdalen kommune 81,3 80,7 86,4 84,3 83,5
Vest-Agder fylke 79,2 80,0 80,9 82,4 82,0
Nasjonalt 81,1 81,2 81,9 82,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Finsland skole
Songdalen kommune 1 105 1 325 912 1 066 945
Vest-Agder fylke 999 1 082 1 339 1 267 1 127
Nasjonalt 932 974 1 072 1 134 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Finsland skole
Songdalen kommune 1 566 1 713 1 645 1 372 1 398
Vest-Agder fylke 1 463 1 540 1 643 1 595 1 508
Nasjonalt 1 396 1 429 1 477 1 486 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no