Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnsnes barneskole
Sven Eidissens Vei 56b
9300 FINNSNES
Org.nr 974061805
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lenvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013 2014 2015 2016 2017
Driftsutgifter per elev
Finnsnes barneskole
Lenvik kommune 104 708 108 670 116 318 130 417 133 451
Troms Romsa fylke 111 434 114 359 117 801 123 637 126 745
Nasjonalt 101 938 105 630 108 511 112 208 116 183
Lønnsutgifter per elev
Finnsnes barneskole
Lenvik kommune 79 597 83 177 89 115 93 937 97 749
Troms Romsa fylke 85 271 87 116 90 583 96 190 98 463
Nasjonalt 80 660 83 981 85 806 88 779 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Finnsnes barneskole
Lenvik kommune 78,1 78,1 79,7 73,9 76,5
Troms Romsa fylke 78,3 78,0 79,0 81,1 81,2
Nasjonalt 80,3 81,1 81,2 81,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev
Finnsnes barneskole
Lenvik kommune 681 602 1 607 1 655 1 173
Troms Romsa fylke 857 827 953 1 158 1 022
Nasjonalt 893 932 974 1 072 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev
Finnsnes barneskole
Lenvik kommune 1 277 1 260 1 434 2 357 1 093
Troms Romsa fylke 1 480 1 611 1 538 1 748 1 816
Nasjonalt 1 358 1 396 1 429 1 477 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no