Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnøy kommune
Kommunenr 1141
Alle grunnskoler med adresse i Finnøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsutgifter per elev 138 782 138 879 141 599 152 265 156 343
Lønnsutgifter per elev 110 515 108 535 106 874 109 887 117 778
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,9 80,9 78,6 77,0 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 473 118 854 994 1 293
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 429 1 544 1 890 1 702 1 960
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no