Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Driftsutgifter per elev 156 987
Lønnsutgifter per elev 123 584
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 028
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 874
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no