Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 156 987 121 243
Lønnsutgifter per elev 123 584 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 028 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 874 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no