Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 138 742 108 511
Lønnsutgifter per elev 109 203 85 806
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,3 81,2
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 057 974
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 723 1 429
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no