Økonomi

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Finnmark Finnmárku fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 132 477 105 630
Lønnsutgifter per elev 105 737 83 981
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 81,1
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 810 932
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 755 1 396
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no